Úvodní informace
Plánované větrné parky v okolí
Informace o větrných elektrárnách
Fotogalerie
Zprávy o všem, co se děje kolem nás
Odkazy na další zdroje informací
Úložiště radioaktivního odpadu

18. duben
Den proti úložišti na Vysočině

Napište nám
info@dejmalka.cz

Počitadlo přístupů

Aktualizováno
8.4.2015

Petice

Petici proti výstavbě větrného parku Dejmalka podepsalo celkem 310 občanů.

Podepisovali lidé z Bukova, Rožné, Josefova, Mitrova, Pernštejnských Janovic, Horních Rozsíček a dalších obcí. Všem podepsaným občanům děkujeme.


PETICE

Obecním úřadům Bukov, Milasín, Střítež a Věžná
proti realizaci záměru výstavby parku větrných elektráren
sepsaná dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, v platném znění

My, níže podepsaní občané, vyjadřujeme svůj zásadní nesouhlas s vybudováním větrných elektráren v navrhované lokalitě Dejmalka z těchto důvodů:

1) Jejich instalací dojde ke zničení krásné krajiny a přírody v okolí, jelikož stožáry o výšce cca 100m a vrtule sahající do výšky cca 150 m, budou znamenat významné narušení krajinného rázu, patrné i z dálkových pohledů v řádu i desítek km. Tato oblast nebude vyhledávána ani turisty ani lidmi, kteří by zde chtěli trvale žít.

2) Ze zkušeností lidí, kteří žijí již nějaký čas v blízkosti větrných elektráren vyplývá, že rušivě působí zejména tzv. stroboskopický efekt, což je blikání způsobené listy otáčejících se listů rotoru (vrtule) proti slunci nebo světlé obloze a dále blikání varovných světel na vrcholu stožáru osvětlení (bílá světla - varování pro letecký provoz) na vrcholu elektrárny. I kdyby se podařilo splnit všechny limity hluku, budou tyto vysoké objekty s vrtulemi obtěžujícím a rušivým prvkem, který významně zhorší kvalitu bydlení, zejména naruší pocit pohody. Tento záměr je v přímém rozporu s Ústavním zákonem č. 23/1991 Sb., článek 31 a 35, kde se říká, že "Každý má právo na ochranu zdraví" a "Každý má právo na příznivé životní prostředí".

3) Ceny nemovitostí v okolí větrných elektráren značně poklesnou, a ten kdo by chtěl nebo musel svůj dům prodat, nemůže počítat s odpovídající cenou (v ČR nefunguje institut dorovnání cen nemovitostí, dle zkušeností z Německa, ceny nemovitosti kolem větrných elektráren se snižují až o třetinu.)

4) Vybudováním větrných elektráren nesnížíme spotřebitelskou cenu energie, nezavřeme žádnou tepelnou elektrárnu a nesnížíme emise, ani neomezíme těžbu uhlí.

5) Slibovaný zisk pro obce nemůže nikdy vynahradit škody, které by realizací tohoto záměru vznikly, ať už jednotlivcům (pokles cen nemovitostí), zájmovým skupinám (myslivci, ubytování turistů), ale i ostatním okolním obcím, pokud se jim budou lidé vyhýbat.

6) Není jediný zásadní důvod (mimo chuti investorů a jejich pomocníků vydělávat), proč by právě v lokalitě Dejmalka měly větrné elektrárny stát.

7) Dosavadní prezentace investora poukazovala pouze na klady a byla velmi obecná a nekonkrétní. Chyběly adekvátní informace na základě pohledové mapy (mapa viditelnosti elektráren), chybělo názorné pohledové ztvárnění vysokých staveb do obrazu krajiny a panoramatu okolních obcí.

Petiční výbor:Zdeněk Kulka, Bukov č.10, 592 51 Dolní Rožínka
Stanislav Kříž, Bukov č.70, 592 51 Dolní Rožínka
osoba pověřená zastupováním petičního výboru ve styku s orgány veřejné správy:
Ing. Ivo Fořt, Pernštejsnké Janovice 28, 593 01 Věžná

Aktuality