Úvodní informace
Plánované větrné parky v okolí
Informace o větrných elektrárnách
Fotogalerie
Zprávy o všem, co se děje kolem nás
Odkazy na další zdroje informací
Úložiště radioaktivního odpadu

18. duben
Den proti úložišti na Vysočině

Napište nám
info@dejmalka.cz

Počitadlo přístupů

Aktualizováno
8.4.2015

Problémy

Negativa, jež lze očekávat v případě výstavby větrného parku Dejmalka jsou jednak obecného rázu a souvisejí s charakterem a principy fungování VTE. Jejich popis naleznete zde: krajina, zdraví, ekologie, ekonomie a ostatní. Existují však i určité specifické otázky, které mohou představovat v případě lokality Dejmalka závažnější problém:

Zdraví

Celá oblast je poměrně hustě osídlena což znamená, že větrné elektrárny se budou nacházet v bezprostřední blízkosti několika obcí. Ve vzdálenosti menší než 1500 m se nachází obec Milasín, dále pak části obce Rožná, Bukov, Střítež a Jabloňov (místní část obce Věžná).

Ve vzdálenosti do 2500 m se pak kromě výše zmiňovaných nacházejí i obce Dolní Rožínka, Horní Rozsíčka, Věžná a Suché Louky (místní část obce Rožná).

Obyvatelé všech těchto obcí by měli být seznámeni s případnými dopady VTE na zdraví a měli by mít možnost se k plánu výstavby větrného parku Dejmalka vyjádřit.


Klepnutím obrázek zvětšíte

Krajina a turistika

Z pohledu krajinného rázu se lokalita Dejmalka jeví jako nanejvýš problematická. Jedná se o náhorní plošinu (vrchol Dejmalka - 600 m), odkud se otevírají krásné výhledy do širokého okolí, především pak jižním (Křižanov) a západním směrem (Nové město na Moravě), a to až do samého srdce Českomoravské vrchoviny, chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Vzdálenost k nejbližší hranici CHKO Žďárské vrchy je asi 13 km. K nejbližší hranici přírodního parku Svratecká hornatina je to pak vzdušnou čarou okolo 1000 m.

Představa, že první pohled, se kterým se přijíždějící návštěvník vysočiny setká, jsou obří, 150metrové stavby větrných elektráren je snad dostatečně alarmující! Opravdu si někdo rozumně uvažující může myslet, že turisté k nám budou jezdit proto, aby se "pokochali" pohledem na les větrných elektráren?

Argumenty zastánců VTE, že okolní krajina je již stejně zničená těžbou uranu, či poukazování na existenci stožárů vysokého napětí (výška 35 m) jsou stejně absurdní jako srovnávání VTE se stavbami větrných mlýnů.

Naším prvořadým cílem by mělo být krajinu zlepšovat, nebo přinejhorším již více neznehodnocovat a nikoliv ji neustále devastovat při honbě za dalším ziskem.

Aktuality