Úvodní informace
Plánované větrné parky v okolí
Informace o větrných elektrárnách
Fotogalerie
Zprávy o všem, co se děje kolem nás
Odkazy na další zdroje informací
Úložiště radioaktivního odpadu

18. duben
Den proti úložišti na Vysočině

Napište nám
info@dejmalka.cz

Počitadlo přístupů

Aktualizováno
8.4.2015

Poradna

V této části se nacházejí užitečné informace nejen pro odpůrce větrných elektráren, ale také pro všechny starosty a zastupitele, kteří pochopili, že existují i jiné možnosti jak získat pro obec peníze než jen tím, že na katastru obce povolí stavbu větrných elektráren.

Pro občany

Občan a větrné elektrárny (Mgr. Lucie Nováková)
Jistě již mnohý obyvatel (nejen Vysočiny) byl postaven před problém zamýšlených staveb větrných elektráren. A jistě si položil otázku: "Mám vůbec nějakou šanci, aby můj názor někdo bral v potaz?". Cílem tohoto článku je podat stručný nástin hlavních možností občanů vyjádřit se k záměru staveb větrných elektráren.

Základní informace pro uspořádání místního referenda
Zde se dozvíte veškeré podmínky, které je nutno splnit pro konání místního referenda.

Základní informace pro uspořádání petice
Postup, který je zapotřebí dodržet při organizování petice.

Registrace občanského sdružení
Základní informace potřebné k úspěšnému založení občanského sdružení. Název sdružení musí obsahovat označení "občanské sdružení" nebo zkratku "o.s.".

Občanská společnost - návod k použití
Portál nabízí přehled nástrojů, které občan může využít při snaze ovlivňovat běh věcí veřejných, a rady, jak překonávat překážky (např. nedostatek informací, nerovné postavení), na které při občanské angažovanosti jistě narazíte.

Pro starosty a zastupitele

Na tomto místě budeme shromažďovat zajímavé informace, rady, postupy a příklady, které by vám mohly být užitečné při složitém získávání peněz do obecního rozpočtu.

Čerpání z fondů EU

Fondy Evropské unie
Informační portál strukturálních fondů EU, kde jsou k dispozici základní podklady o možnostech čerpání dotací. Doporučujeme zaregistrovat se na portálu, protože tak získáte možnost odběru pravidelného měsíčního zpravodaje. Informace o programech vyhlášených pro období 2007 - 20013 jsou uvedeny zde.

Státní fond životního prostředí
Informační server státního fondu životního prostředí České republiky, ze kterého lze také čerpat prostředky na specifické obecní projekty. Dále doporučujeme prostudovat si směrnici MŽP o poskytování finančních prostředků z tohoto fondu.

Portál eDotace
Informační portál zaměřený na problematiku získávání dotací z Evropské unie. Představuje rozsáhlou informační bázi se spoustou nástrojů, které vám pomohou při získávání potřebných dat a informací.

Celý postup pro získání dotace lze rozdělit na čtyři kroky: získání informací, nalezení vhodné dotace, zajištění financování a vyřízení dotace.

Poradenský, informační a vzdělávací program Regionpartner
Regionpartner je otevřený program pro veřejnou správu, nevládní organizace a podnikatelský sektor, který svými službami vypomáhá veřejné správě v její činnosti pro občana.

Příklady z praxe

Projekt Energeticky soběstačná obec Kněžice
Zajímavý projekt, který v sobě sdružuje řešení likvidace odpadních vod, zdroj tepla pro domácnosti a výrobu elektrické energie v kogenerační jednotce. Podrobnější technické informace jsou uvedeny zde.

Malá vodní elektrárna v Bohuslavicích
Tam, kde to místní podmínky dovolí, je jistě velmi zajímavou alternativou k problematickým větrným elektrárnám malá vodní elektrárna. A právě jednu takovou si postavili v obci Bohuslavice nad Vláří ve zlínském kraji. Více informací si můžete přečíst v místních obecních novinách. Pěknou fotogalerii tohoto malého vodního díla najdete zde.

Aktuality