Úvodní informace
Plánované větrné parky v okolí
Informace o větrných elektrárnách
Fotogalerie
Zprávy o všem, co se děje kolem nás
Odkazy na další zdroje informací
Úložiště radioaktivního odpadu

18. duben
Den proti úložišti na Vysočině

Napište nám
info@dejmalka.cz

Počitadlo přístupů

Aktualizováno
8.4.2015

Ekonomie

Je všeobecně známo, že elektrická energie z obnovitelných zdrojů je dražší než energie ze zdrojů klasických. Na druhou stranu je správné snažit se vyrábět energii tak, abychom co nejméně poškozovali životní prostředí. Výsledkem by potom měla být co nejefektivnější výroba elektřiny s co nejnižším dopadem na životní prostředí.

Otázka zní jednoduše: jsou větrné elektrárny v našich podmínkách právě takovým zdrojem energie?

Odpověď už tak jednoduchá není. Obecně lze však říci, že to, co žene investory do výstavby větrných elektráren u nás není ohled k životnímu prostředí, ale především štědrá dotační politika státu, která jim zaručuje jistotu zisku i za situace, kdy elektrická energie vyrobená z větru patří mezi nejdražší. Tím, kdo skutečně nese tyto zbytečně vynakládané prostředky jsou především koncoví spotřebitelé - tedy i domácnosti.

Rozvoj větrných elektráren v ČR vyvolá miliardové náklady
Autor: Tisková zpráva
Publikováno: 6.6.2005, server www.csres.cz
Budoucí rozvoj větrných elektráren v ČR bude vyžadovat náklady v elektrizační soustavě, které do roku 2010 mohou dosáhnout až 11 miliard korun. Vyplývá to ze závěrů odborné studie společnosti EuroEnergy, která se zabývá finančními dopady rozvoje větrných elektráren v ČR.

Ekonomické souvislosti využívání větrné energie v ČR
Autor: Ivana Ryvolová
Organizace: VŠE, FN, katedra institucionální ekonomie
Publikováno: 2006, server vse.iskola.cz
Příspěvek v rámci účasti na řešení grantu "Negativní důsledky regulace síťových odvětví a vliv změny regulačního paradigmatu".

Vliv větrných elektráren na elektrizační soustavu ČR
Autor: EUROENERGY, SPOL. S R.O.
Organizace: EUROENERGY, SPOL. S R.O.
Publikováno: Duben 2005
Studie zabývající se vlivem větrných elektráren na elektrizační soustavu České republiky

Větrná energie s otazníky
Autor: René Hladík
Publikováno: Vesmír 84, 385, 2005/7

Jsou větrné elektrárny pro českou energetiku opravdu tak přínosné?
Autor: Ing. Vladimír Grosser
Publikováno: 7.12.2004, server www.ekologickatolerance.org

Větrná energie v energetickém mixu
Autor: Ing. Pavel Šolc, ředitel sekce strategie
Organizace: ČEPS, a.s.
Publikováno: 18.7.2007, Veronica - sborník příspěvků z odborného semináře "Větrné elektrárny v Jihomoravském kraji"
Problematika distribuce elektrické energie a začlenění výkonu do evropské sítě.

Aktuality