Úvodní informace
Plánované větrné parky v okolí
Informace o větrných elektrárnách
Fotogalerie
Zprávy o všem, co se děje kolem nás
Odkazy na další zdroje informací
Úložiště radioaktivního odpadu

18. duben
Den proti úložišti na Vysočině

Napište nám
info@dejmalka.cz

Počitadlo přístupů

Aktualizováno
8.4.2015

Krajina

"Komu patří horizont?" ptal se již před stoletím H. D. Thoreau. A odpovídal: "Básníkovi!" Horizont je věc veřejná, všichni rádi kloužeme pohledem po linii, kde se země dotýká nebe. Je-li horizont poničen, vzniká nám škoda. Na způsobu, jakým tuto škodu vyjádřit finančně, pomocí systému tzv. externalit, pracuje a zřejmě bez většího výsledku bude pracovat mnoho ministerstev mnoho let. Nicméně tady skutečně existuje rozšířený názor, že "věci" - jako je sídelní obraz nebo horizont - mají svou nejenom básnickou, ale také finanční hodnotu.

(Václav Cílek, Krajiny vnitřní a vnější)

Poškození krajinného rázu výstavbou větrných elektráren je nepopiratelné. Vzhled krajiny a pocity z ní jsou pro někoho cosi abstraktního, co nelze finančně vyčíslit, a tudíž je to nepodstatné. Pro jiné zase naopak zdroj harmonie a důležitý prvek osobního štěstí, který nelze penězi vyjádřit.

Proti sobě tu stojí na jedné straně peníze z VTE a na druhé straně další zprůmyslnění (zohyzdění) krajiny. Pro někoho jsou důležitější peníze a pro jiného zase požitek z pěkného výhledu.
A jak jste na tom vy?

Větrné elektrárny a jihomoravská venkovská krajina
Autor: Doc. Ing. Antonín Buček, CSc.

Organizace:Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie
Lesnická a dřevařská fakulta
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
Publikováno: 18.7.2007, Veronica - sborník příspěvků z odborného semináře "Větrné elektrárny v Jihomoravském kraji"

Větrné elektrárny - pokračující industrializace naší krajiny
Autor: RNDr. Martin Culek, Ph.D.

Organizace:Geografický ústav
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Publikováno: 18.7.2007, Veronica - sborník příspěvků z odborného semináře "Větrné elektrárny v Jihomoravském kraji"

Prohlášení Rady Europa Nostra o dopadu, jenž má využívání větrné energie na krajinu
Autor: Rada Europa Nostra
Organizace: Rada Europa Nostra , panevropská federace organizací zabývajících se památkovou péčí
Publikováno: 30.4. 2004, server www.eropanostra.org

Větrné elektrárny jako příčina relativizace hodnocení a ochrany krajinného rázu
Autor: Doc.Ing.Petr Sklenička CSc.

Organizace:Katedra biotechnických úprav krajiny
Fakulta lesnická a enviromentální
Česká zemědělská univerzita v Praze
Publikováno: 2006

Aktuality