Úvodní informace
Plánované větrné parky v okolí
Informace o větrných elektrárnách
Fotogalerie
Zprávy o všem, co se děje kolem nás
Odkazy na další zdroje informací
Úložiště radioaktivního odpadu

18. duben
Den proti úložišti na Vysočině

Napište nám
info@dejmalka.cz

Počitadlo přístupů

Aktualizováno
8.4.2015

Ekologie

Větrná elektrárna jako symbol čisté a obnovitelné energie. Stejně jako u většiny jednoznačných tvrzení o kvalitách a přínosech VTE, i zde je zapotřebí dívat se na věc s odstupem, seznámit se s různými názory a možná nakonec zjistíte, jak už to tak v životě chodí, že nic není jenom bílé nebo černé.

Na výrobu 1 VTE se spotřebuje obrovské množství různých materiálů (ocel, plasty, barevné kovy, beton apod.) Při výrobě všech těchto materiálů se ale vyprodukuje značné množství CO2 a dalších nebezpečných látek. Jen vznikají někde jinde než v lokalitě, kde VTE stojí. To znamená, že ekologická zátěž je pouze přenesena na území jiného kraje či státu.

Další oblíbené tvrzení zní "je přece lepší mít větrné elektrárny než kouřící komíny tepelných elektráren". Ani toto však není pravda. Větrná elektrárna představuje nepravidelný a proměnlivý zdroj elektrické energie (na základě aktuálních větrných podmínek). Elektřinu však neumíme ve velkém množství skladovat, a tak musí být za VTE vždy připraven jiný (trvalý) záložní zdroj, který ji v případě špatných větrných podmínek nahradí. Náhradní zdroje se zapínají/vypínají v tomto pořadí - přečerpávací elektrárny, vodní elektrárny, jaderné elektrárny, tepelné elektrárny. Tepelné elektrárny jsou až na posledním místě, protože jejich odstávka trvá nejdéle a prakticky se regulace neúčastní. I kdyby však nedodávaly proud, stále by musely běžet v pohotovostním režimu, což znamená, že by se v nich topilo.

Každá energetická soustava má určitou záložní rezervu na pokrytí výpadků. Ve chvíli, kdyby se měl zvýšit objem energie vyráběné pomocí VTE nad tuto rezervu, muselo by dojít k výstavbě dalšího klasického zdroje elektrické energie (tepelná elektrárna, blok jaderné elektrárny).

Větrné elektrárny: mýty a fakta
Autor: Hnutí DUHA, Sdružení Calla
Publikováno: prosinec 2004, server calla.ecn.cz
Stěžejní dokument propagátorů větrné energie.

Obnovitelné zdroje škodí přírodě, nejlepší je jádro
Autor: Tisková zpráva, Jesse Ausebel
Publikováno: 19.8.2007, server www.finance.cz
Rozsáhle propagované a subvencované obnovitelné zdroje energie nejsou vůči životnímu prostředí vůbec tak šetrné, za jaké je "zelené" organizace a vlády vydávají. Pokud by jimi měla být uspokojována větší část světové poptávky po energii, přivodilo by to přírodě obrovské škody. Uvedl to známý americký vědec v oboru ekologie Jesse Ausebel z Rockefellerovy univerzity.

Problematika externích nákladů
Autor: Lukáš Rytíř
Publikováno: 3.2.2006, server proatom.luksoft.cz
Rozbor kalkulace externalit z pohledu různých zdrojů elektrické energie

Větrné elektrárny prý škodí
Autor: Marek Kerles
Organizace: Lidové noviny
Publikováno: 15. prosince 2005, server www.lidovky.cz
Rozdílné názory na ekologickou zátěž způsobenou jadernými a větrnými elektrárnami

Ekologie
Publikováno: 4.9.2007, server www.stop-vetrnikum.webz.cz
Další pohled na "ekologii" větrných elektráren

Aktuality