Úvodní informace
Plánované větrné parky v okolí
Informace o větrných elektrárnách
Fotogalerie
Zprávy o všem, co se děje kolem nás
Odkazy na další zdroje informací
Úložiště radioaktivního odpadu

18. duben
Den proti úložišti na Vysočině

Napište nám
info@dejmalka.cz

Počitadlo přístupů

Aktualizováno
8.4.2015

Zdraví

Otázka negativního působení větrných elektráren na zdraví člověka patří mezi nejožehavější, ale také nejobskurnější témata. Výrobci elektráren se ohánějí přesnými čísly, hlukovými normami a exaktními měřeními. Faktem však zůstává, že lidské zdraví ovlivňuje kromě veličin, které dokážeme změřit, i spousta dalších faktorů, u nichž mnohdy pouze tušíme možné souvislosti s psychickou a fyzickou pohodou člověka.

Pokud jste se již setkali s některým z následujících tvrzení (a můžete s nimi i souhlasit), zkuste nad nimi chvíli popřemýšlet tak, jako jsme to udělali i my:

Navštívili jste místo, kde jsou větrné elektrárny a přesto, že se točily, hluk nebyl téměř (vůbec) slyšet.
Skutečně věříte, že krátká návštěva u VTE stačí k tomu, abyste mohli tvrdit, že elektrárna neobtěžuje svým hlukem? Opravdu víte, jaká je situace v noci, kdy se hladina okolního hluku podstatně sníží? Nebo za mlhy, kdy se zvuk přenáší úplně jinak? A co v zimě nebo v jiném ročním období? Nemluvě o tom, že každá lokalita má z hlediska přenosu zvuku jiné vlastnosti a to, co někde nemusí být slyšet může jinde obtěžovat. Skutečně lze z jedné krátké návštěvy vyvodit závěr, že VTE svým hlukem neobtěžují? My si myslíme, že ne!

Ohrožení zdraví? Vždyť nové větrné elektrárny splňují hlukové limity, hnízdí na nich ptáci a dobytek se pod nimi klidně pase.
Ano, to je bezpochyby pravda. Jsou však veličiny, které se u elektráren sledují a měří, tím jediným, co může ohrožovat naše zdraví? Situace není vůbec jednoduchá, protože to, co nás může ohrožovat se mnohdy vůbec neměří a nebo se jedná o faktory, jejichž vliv se u někoho prakticky neprojeví, zatímco u jiného může způsobit poškození zdraví. Celou situaci dále komplikuje skutečnost, že zdravotní problémy se většinou objevují až po delší době (jeden, dva roky nebo i více let) a mohou mít širokou škálu příznaků (od bolestí hlavy až po poruchy spánku), které lze zaměnit s běžnými civilizačními chorobami.
V 60. letech bylo DDT také "skvělým" objevem, stejně jako později freony. Skutečná podstata určitých věcí se však projeví až po nějaké době. Lze potom věřit těm, kteří nás přesvědčují o neškodnosti VTE i přesto, že bezpečná vzdálenosti VTE od obydlí se neustále zvyšuje a z celého světa se dovídáme o případech lidí strádajících v důsledku jejich negativních vlivů?

Vaše zdraví může být ohroženo (PDF, 134 KB)
Autor: MUDr. Jan Malecha, Ordinace pro choroby srdce, cév a krevního oběhu, Chomutov
Jedno z prvních stanovisek českých lékařů k otázkám vlivu VTE na zdraví člověka.

Stanovisko k výstavbě větrných elektráren (PDF, 95 KB)
Autor: Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., přednosta II. interní kliniky kardiologie a angiologie VFN a 1. LF UK, Praha

Stanovisko k problematice možného ohrožení veřejného zdraví nevhodně postavenými větrnými elektrárnami (PDF, 268 KB)
Autor: MuDr. Petr Skála, místopředseda Okresního sdružení ČLK Chomutov
Organizace: Česká lékařská komora
Publikováno: 6.6.2007, ČLK Chomutov

Větrné elektrárny vliv na zdraví
Autor: MuDr. Ludmila Harantová
Organizace: Krajská hygienická stanice kraje Vysočina
Publikováno: 1.11.2007, Seminář o využití větrné energie, Polná
Prezentace týkající se vlivu hluku na lidské zdraví.

Způsoby měření hluku větrných elektráren
Autor: Ing. Aleš Jiráska

Organizace:Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích, pobočka Ústí nad Orlicí
Národní referenční laboratoř pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí
Publikováno: server www.zupu.cz
Metodologie pro měření hluku, který vydávají větrné elektrárny.

Zdroje v angličtině

Noise radiation from wind turbines installed near homes: effects on health (2007)
(Šíření hluku z větrných elektráren instalovaných blízko obydlí: dopady na zdraví)
Autoři: BJ Frey, MA and PJ Hadden, BSc, FRICS
Publikováno: únor - červen 2007, server www.windturbinenoisehealthhumanrights.com
Obsáhlá studie, která nejen že rozebírá akustické projevy větrných elektráren a nepříznivý vliv hluku na zdraví, ale zabývá se také otázkami problematiky lidských práv. V souvislosti s negativními zdravotními dopady se autoři zamýšlejí i nad základním porušením lidských práv, ke kterému dochází, pokud vláda klade větší důraz na dosažení svých ideologických cílů než na ochranu základních lidských práv svých občanů.

Wind Turbines, Noise and Health
(Větrné elektrárny, hluk a zdraví)
Autor: Dr Amanda Harry
Publikováno: únor 2007, server www.windturbinenoisehealthhumanrights.com
V tomto dokumentu, který zkoumá možné negativní dopady větrných elektráren na zdraví, jsou uvedeny výsledky předběžných průzkumů veřejnosti.

www.ninapierpont.com
Portál americké dětské lékařky Niny Pierpont, MD, PhD, která je jednou z největších odborných autorit světového formátu v této problematice.

Aktuality