Úvodní informace
Plánované větrné parky v okolí
Informace o větrných elektrárnách
Fotogalerie
Zprávy o všem, co se děje kolem nás
Odkazy na další zdroje informací
Úložiště radioaktivního odpadu

18. duben
Den proti úložišti na Vysočině

Napište nám
info@dejmalka.cz

Počitadlo přístupů

Aktualizováno
8.4.2015

Cíle

Cílem občanského sdružení Dejmalka o.s. je ochrana přírody a krajiny, což je hlavním posláním sdružení, na území České republiky, zejména na Českomoravské vysočině, se zvláštním přihlédnutím ke katastrálnímu území obcí Bukov, Dolní Rožínka, Milasín, Moravec, Rožná, Strážek, Střítež a Věžná a katastrálnímu uzemí místně příslušných částí těchto obcí.

Našim cílem není stavět bariéry mezi lidmi, brzdit obecně prospěšné projekty či osobní prospěch.

Proč nesouhlasíme s výstavbou větrného parku v lokalitě Dejmalka:
  • výstavba větrného parku výrazně naruší celkový ráz krajiny se všemi svými negativními dopady (více informací…)
  • s rostoucím počtem větrných elektráren ve světě se zvyšuje procento lidí, u kterých se projevují zdravotní potíže způsobené jejich provozem. Podle současných výzkumů by se VTE měly stavět minimálně 2 - 3 km od trvale obydlených staveb. Lokalita Dejmalka se však nachází uprostřed hustě osídlené oblasti, a hrozí tak riziko, že část obyvatel okolních obcí může trpět zdravotními problémy. (více informací…)
  • v souvislosti s výstavbou větrného parku lze předpokládat pokles cen nemovitostí v okolních obcích (více informací…)
  • existence parku větrných elektráren může mít nepříznivý dopad na ptactvo a populaci netopýrů v oblasti (více informací…)
  • je zbytečné dále zhoršovat kvalitu životního prostředí, která je již beztak zasažena přítomností uranových dolů, chemické úpravny, odkališť a dalšími souvisejícími průmyslovými provozy

Aktuality