Úvodní informace
Plánované větrné parky v okolí
Informace o větrných elektrárnách
Fotogalerie
Zprávy o všem, co se děje kolem nás
Odkazy na další zdroje informací
Úložiště radioaktivního odpadu

18. duben
Den proti úložišti na Vysočině

Napište nám
info@dejmalka.cz

Počitadlo přístupů

Aktualizováno
8.4.2015

Úvod

Lokalita Dejmalka se nalézá v malebné krajině na východním okraji Českomoravské vrchoviny v nadmořské výšce 550 - 600 m, přesněji 8 km jižně od Bystřice nad Pernštejnem. Jižním a západním směrem se otevírají překrásné výhledy na části vysočiny v okolí Křižanova a Nového Města na Moravě. V blízkém okolí se nacházejí obce Bukov, Milasín, Střítež a Věžná. O něco dále pak např. obce Dolní Rožínka a Rožná.

I když se v bezprostřední blízkosti lokality Dejmalka nachází řízená skládka odpadu Bukov, severním směrem pak komíny ve vlastnictví DIAMO s.p.o.z. Geam Dolní Rožínka, odkaliště jako na dlani, ale i větrací šachta, která ruší svým hlukem noční klid, nemyslíme si, že jsou to argumenty, které nás mají přesvědčit, abychom i v případě dalšího hyzdění krajiny a poškozování životního prostředí, kterým výstavba větrného parku Dejmalka rozhodně je, mlčeli!

Najít odpověď a především rozhodnout se však musí každý sám…

Případ větrný park Dejmalka

Zde najdete stručné shrnutí toho, jak probíhala jednání mezi investorem (firma ENVI ENERGO a.s. ze Žďáru nad Sázavou), obcemi (Věžná, Střítež, Milasín) a jak do celého procesu mohli vstupovat občané, kteří dali obecním zastupitelům svůj hlas a důvěru.

Základní principy: co nejrychleji odsouhlasit spolupráci s investorem a občanům pak poskytnout minimální informace vyzdvihující především finanční prospěšnost větrných elektráren a bagatelizující jejich možné negativní dopady. Mezi důležité prostředky boje příznivců výstavby větrného parku pak patřila taktika "rozděl a panuj".

Věžná

Od prvního seznámení s plánem investora do podepsání smlouvy o spolupráci uplynuly dva měsíce. Během tohoto období se uskutečnila jedna veřejná schůze (přítomno asi 20 občanů, zástupce investora) a exkurze (zajištěná investorem) k VTE postaveným u obce Pavlov na Jihlavsku.

Neproběhla žádná anketa mezi občany, která by alespoň naznačila názor obyvatel. Snaha o uspořádání referenda v obci Věžná byla zastupitelstvem smetena ze stolu na základě pochybné a protiprávní "antipodpisové" akce paní starostky a na základě názorů, že lidem je to jedno nebo jsou stejně pro elektrárny.

Velmi "chvályhodné" bylo též dodržení rady investora, aby se informace o výstavbě větrných elektráren příliš nešířily po okolí, dokud nebude jisto, zda obec Věžná sama výstavbu povolí. Pokud by obec totiž výstavbu nepovolila, pak by investor nejspíš nestavěl žádné další elektrárny ani na katastrech obcí Milasín a Střítež. Tak co sousedy zbytečně plašit, že?

Více informací o postupu obce najdete zde.

Milasín

O nás bez nás. Tak by se dal shrnout celý plán projektu větrného parku Dejmalka z pohledu obyvatel Milasína. O tom, že by se měly v těsném sousedství jejich obce stavět větrné elektrárny, ke kterým navíc povedou přístupové cesty přes katastr obce, se obyvatelé dozvěděli více než měsíc poté, co paní starostka obce Věžná podepsala smlouvu o spolupráci s investorem.

Výsledky následně provedeného hlasování, které vyznělo ve prospěch stavby větrného parku, byly podle názorů místních obyvatel jednoznačně ovlivněny faktem, že Věžná již své dvě elektrárny schválila, a "když už to tady stejně bude stát, tak ať z toho Milasín alespoň taky něco má".

Více informací o postupu obce najdete zde.

Střítež

Velkým zastáncem výstavby větrné elektrárny na katastru obce je pochopitelně pan starosta. Také obyvatelé Stříteže měli možnost zúčastnit se zájezdu do Pavlova. O tom, jestli proběhla nějaká informační kampaň a anketa a jaké jsou názory obyvatel na stavbu větrného parku, bohužel nemáme žádné další zprávy. Pouze ze zápisů o usnesení zastupitelstva obce se lze dozvědět, že mezi

"stanovením postupu projednávání záměru firmy Envi Energo a.s. Žďár nad Sázavou k povolení umístění stavby větrné elektrárny na katastrálním území obce Střítež" (ze zasedání 23.1.2007)

a souhlasem k

"Uzavření smlouvy s firmou Envi Energo a.s. Žďár nad Sázavou k povolení umístění stavby větrné elektrárny na katastrálním území obce Střítež" (ze zasedání 1.2.2007)

uběhlo pouhých 10 dní!!

Více informací o postupu obce najdete zde.

Bukov

Ač tato obec nebyla původně do plánů investora na stavbu větrného parku zahrnuta, a pochopitelně ani informována, projevil místní pan starosta ve chvíli, kdy se o situaci z neoficiálních zdrojů dozvěděl, obdivuhodnou rychlost ve snaze "urvat také něco z koláče". Během jednoho měsíce dokázal domluvit s investorem výstavbu jedné VTE na katastru obce Bukov, uspořádat zajímavou anketu mezi občany, s ještě zajímavěji položenou otázkou, a v rámci jednoho zasedání zastupitelstva provést několik hlasování tak, aby výsledkem byl souhlas zastupitelů se stavbou větrné elektrárny.

Při projednávání znění smlouvy s investorem zastupitelstvo rozhodlo, že smlouvu musí posoudit právník. Právníkem upravenou smlouvu však investor odmítl podepsat, takže z "dobrého obchodu" prozatím sešlo. Ale kdo ví...

Více informací o postupu obce najdete zde.

Z výše popsané situace je zřejmé, že starostové zmíněných obcí velmi spěchali s uzavřením smluv s investorem, aniž by poskytli občanům dostatek informací a čas se k tomuto záměru vyjádřit. Naskýtá se otázka:

Co vede starosty k takovému jednání?

A ostatní?

To, že v okolí plánovaného větrného parku Dejmalka možná budou žít i obyvatelé vesnic Rožná, Horní Rozsíčka, Suché Louky či Dolní Rožínka a mnoha dalších, byť o něco vzdálenějších obcí, už představitele zainteresované čtveřice obcí asi nezajímá. Inu, není nad dobré sousedské vztahy!

Aktuality