Úvodní informace
Plánované větrné parky v okolí
Informace o větrných elektrárnách
Fotogalerie
Zprávy o všem, co se děje kolem nás
Odkazy na další zdroje informací
Úložiště radioaktivního odpadu

18. duben
Den proti úložišti na Vysočině

Napište nám
info@dejmalka.cz

Počitadlo přístupů

Aktualizováno
8.4.2015

Větrný park Blatnice: Kraj nesouhlasí s výstavbou osmi větrných elektráren

Krajská rada vydala nesouhlasné stanovisko k výstavbě osmi větrných elektráren u obce Blatnice. Důvodem jsou mimo jiné např. snížení estetické hodnoty krajinného rázu, rozpor projektu se zněním Územní energetické koncepce kraje Vysočina nebo riziko dlouhodobého poškození krajinného rázu zbytky technologií větrných elektráren po uplynutí jejich životnosti.

V případě Větrného parku Blatnice byla na adresu Krajského úřadu kraje Vysočina, který zajišťuje proces EIA doručena řada připomínek a nesouhlasných stanovisek a to nejen ze strany veřejnosti a správních úřadů, ale také dotčených obcí. Dosavadní průběh EIA jednoznačně neprokázal významné převážení celospolečenského zájmu na realizaci větrného parku nad veřejným zájmem ochrany přírody a krajiny. V tomto případě dosud nedošlo ke shodě u dotčených obcí, jejichž území může být záměrem ovlivněno. Rizikem je rovněž ztráta atraktivity obcí, jejichž území může být záměrem ovlivněno, dále i ztráta atraktivity prostředí v souvislosti s možnými zbytky staveb a technologií větrných elektráren po uplynutí jejich životnosti. Elektrická energie vyrobená s využitím energie věru je „čistou“ energií z tzv. obnovitelných zdrojů, ale zároveň stále patří k energii zatížené relativně vysokými výrobními náklady.

Větrný park Blatnice je také v rozporu s platným zněním Územní energetické koncepce kraje Vysočina, která předpokládá maximálně tři větrné elektrárny na území okresu Třebíč. Stejný materiál hodnotí větrné elektrárny jako značně nevhodný zdroj výroby elektřiny, zejména pro jeho závislost na vnějších vlivech (dostatečná síla větru) a nutnosti zabezpečit dodávky elektrické energie v momentě výpadu větrných elektráren záložním zdrojem.

V současné době je na území kraje Vysočina postaveno:

4 ks větrných elektráren v k. ú. obce Pavlov (okr. Jihlava)
1 ks větrné elektrárny v k. ú. obce Kámen (okr. Havlíčkův Brod)


Jitka Svatošová, tisková mluvčí krajského úřadu

Aktuality